Bonus Air Split

Bonus Air Split Luft-Vatten värmepumpar är konstruerade för indragning av köldmediet till en specialkonstruerad inomhustank. Den innehåller en kondensor slinga för direkt uppvärmning vattnet i tanken. Tanken kan enkelt dockas till ett befintligt värmesystem eller användas som separat varmvattenberedare. Värmepumparna tillverkas med uteffekter i storleksområdet 2,5–15 kW vilket täcker de flesta effektbehov från mindre fritidshus till större villor.

 

 
Mer information