Bonus Original

Bonus Original finns i effekterna 3,8 till 15 kW och kan kompletteras med inbyggd eltillsats. Pumpen kan kopplas ihop med befintlig panna, tank eller med Bonus Varmvattenberedare. Den kopplas då ihop med 
växelventil för att uppnå hög verkningsgrad. 

 

 
Mer information