Bonus Direkt

Bonus Direkt är en direktförångande värmepump som är mycket lämplig som grundvärme till 
en mindre fastighet. Den dockas mot befintligt värmesystem eller mot panna/dubbelmantlad 
beredare/acktank. Bonus Direkt har en effekt på c:a 2,5 kW och levereras med monterad och 
fylld kopparkollektor på 2*32,5 m.

Bonus Direkt har högeffektiv förångningsteknik för bästa verkningsgrad. Den har samtliga 
anslutningar i botten. Med säkerhetsventil för värme monterad och genomtänkt konsolupp-
hängning på vägg blir installationen snygg och enkel. Bonus Direkt har elektronisk styrning 
som levereras med rums- eller dykgivare.

Bonus Direkt är en av Sveriges mest beprövade direktförångningsvärmepumpar med goda 
driftegenskaper. En billig, enkel och driftsäker markvärmelösning!

 

   
Mer information